(MSI) ႏိုင္ငံျခားပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရဲ႕ မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ေဒၚစုစုလိႈင္ အင္တာဗ်ဴး

၁။ မဂၤလာပါ အစ္မ။ အရင္ဦးဆံုး အစ္မအမည္နဲ႔ တာ၀န္ယူမႈအပိုင္းေလးကို သိပါရေစခင္ဗ်။
ကၽြန္မနာမည္က ေဒၚစုစုလိႈင္ျဖစ္ပါတယ္ ။ က်ြန္မရဲ႕တာ၀န္က Myanmar Search International (MSI) ႏိုင္ငံျခားပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရဲ႕ မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ရာထူးကို  တာ၀န္ယူထားပါတယ္။
၂။ MSI အေၾကာင္းကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုေလးရွင္းျပေပးပါဦး။
MSI ကို 2007 ခုနွစ္မွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကျမန္မာႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသား/သူ ေတြကို ေငြေၾကးကုန္က် သက္သာျပီး ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ၊ ဘြဲ႔ဒီဂရီလက္မွတ္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာအဆင္႔မီပညာေတြကို ရယူေစခ်င္တဲ႔ စိတ္နဲ႕ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ႔ပါတယ္။ ကိန္းဂဏန္းေတြ တြက္ခ်က္ျပီၤး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု အေနနဲ႔ ရည္ရြယ္ျပီး ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔တာ မဟုတ္ပါဘူး ။ စတင္ဖြဲ႔စည္းတဲ႔ အခ်ိန္က စကၤာပူ ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းကိုပဲ ဦးတည္ခဲ႔ေပမဲ႔ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျပီး တစ္ႏွစ္အၾကာ မေလးရွားႏို္္င္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ ပုဂၢလိက ပညာေရး ၊ တကၠသိုလ္ေတြက္ို စိတ္၀င္စားျပီး ေသခ်ာေလ႔လာခဲ႔တယ္ ။ ေက်ာင္းလခႏွင္႔ ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္အတြက္ ေငြေၾကးကုန္က် အင္မတန္မွ သက္သာျပီး ျမန္မာေက်ာင္းသား/သူ ေတြအတြက္ စကာၤပူႏိုင္ငံအျပင္ ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ ပုဂၢလိက ပညာေရးတကၠသိုလ္ေတြက္ို စတင္မိတ္ဆတ္ေပးႏိုင္ခဲ႔ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုပါ။ (၂၀၁၀) ခုႏွစ္ မွစျပီးအေမရိကန္ ႏိုင္ငံ Webster တကၠသိုလ္ရဲ႔ Campus (10) ခုထဲက အဓိက Campus တစ္ခုျဖစ္တဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ၇ွိ အေမရိကန္ Webser တကၠသိုလ္ေက်ာင္းခြဲမွ MSI ကို  ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ အဓိကတရား၀င္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခန္႕အပ္ခံရပါတယ္။ (၂၀၁၄) - (၂၀၁၅) ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ကမၻာ႕ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ေက်ာင္းခြဲေတြကို ျမန္မာေက်ာင္းသား ( ၉၀) ေက်ာ္ ပညာသင္ဆုမ်ား ေလွ်ာက္ထာ:ေပးထားပါတယ္။(၂၀၁၆) ခုႏွစ္မွာလည္း ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္။
၃။ အစ္မတုိ႔ MSI အေနနဲ႔ ဘယ္လိုဆုမ်ဳိးကို ရရွိခဲ့တာပါလဲ။
 “The Most Outstanding Agent “ 2014 -2015 ဆုကို  ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ အေမရိကန္၏တိုက္ရိုက္ေက်ာင္းခြဲ Webster University က ေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။
၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့အထဲမွာမွ ဘာေၾကာင့္ MSI က ဒီဆုကို ရရွိခဲ့တာပါလဲ။
*Myanmar Search International အေနျဖင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထူးခ်ြန္ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအား တိက်မွန္ကန္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္းေရြးခ်ယ္မႈေပးျခင္း ၊ 
 * ေက်ာင္းသားမ်ား မိမိ၀ါသနာပါသည္႔ ဘာသာရပ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာဆံုးျဖတ္ျပီး ေလ႔လာသင္ၾကားႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား “Aptitude Test” မ်ားကို MSI ရံုုးခန္းတြင္ “အခမဲ႔ “ ေျဖၾကားႏိုင္ျခင္း၊
 * ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ပညာသင္ၾကားမည္႔ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ေနထိုင္ေရး (အေဆာင္) ႏွင္႔ သြားလာေရးလြယ္ကူေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ 
 * မိဘမ်ားအတြက္ ဗီဇာေလွ်ာက္ ထားျခင္း ႏွင္႔ သိရွိလိုသည္႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မွန္ကန္စြာအေသးစိတ္မွ်ေ၀ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊
* ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းသား /သူမ်ား အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားႏွင္႔ MSI တို႔ ပူးေပါင္းျပီး “Scholarship” ပညာသင္ဆု ေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔သည္႔ ပညာေရးျပပြဲမ်ားကိုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ပထမဦးဆံုးမွန္ကန္ထိေရာက္စြာျပဳလုပ္ေပးျခင္း
 * တို႔အျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ Webster တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ MSI ႏိုင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ထူးခ်ႊန္ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္  ပညာသင္ဆု အမ်ားဆံုးေလွ်ာက္ထား ေပးႏိုင္ျခင္း တို႕ေၾကာင္႔ ၄င္းဆုကို ေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔ျခင္း ခံခဲ႕ရပါတယ္။
၅။ Webster University အေၾကာင္းကို ေျပာျပေပးပါဦး ခင္ဗ်ာ။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Webster University ၏ တိုက္ရိုက္ေက်ာင္းခြဲျဖစ္သည္႔ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏို္င္ငံတြင္တည္ရွိသည္႔ Webster University သည္ ၾသစၾတီးယားႏိုင္ငံ ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊  နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ ၊အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ၊ ဆြစ္စလန္ႏိုင္ငံ မ်ားသို႕လည္း “Study Abroad Program” အျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ Webster တကၠသိုလ္၏ ေက်ာင္းလချဖင္႔ သြားေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ျပီးျမန္မာႏိုင္ငံမွ (၁၀)တန္း / IGCSE ေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ား၊MBA အပါအ၀င္ Masterတန္းမ်ားကို MSI မွေလွ်ာက္ထားေပးေသာ ပညာသင္ဆုျဖင္႔အမ်ားဆံုးသြားေရာက္သင္ၾကားေနသည္႔ တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင္႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳခံထားရတဲ႕ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ တစ္ခုတည္းေသာ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္ျဖစ္ပါတယ။္ အေမရိကား၏ အေကာင္းဆံုး ေကာလိပ္တစ္ခုအျဖစ္ “US News and World Report”မွအသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း ခံရပါတယ္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိ္အမွတ္ျပဳ ခံထားရသည္႔ အေမရိကန္ဘြဲ႕ဒီဂရီ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာရွိ က်ြမ္းက်င္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာ၇ွိသည္႔ ဆရာေကာင္းမ်ားစြာသင္ၾကားေနတဲ႔ တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး  ကမၻာ႔ေပၚမွာ ရွိတဲ႔ Campus ေပါင္း (100) ေက်ာ္သို႕လည္း (Credit –transfer) ကူးေျပာင္းသင္ၾကားႏိုင္သည္႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ျခင္း၊ သင္႕တင္႕မွ်တေသာ ေက်ာင္းလခႏႈန္းထားမ်ားရွိသည္႔ တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
 
၆။ MSI မွာ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားကို ဘယ္လိုအရည္အခ်င္ေးတြ သတ္မွတ္ထားပါသလဲ။
(၁၀) တန္းေအာင္ျမင္္ျပီးေသာေက်ာင္းသား ၊ IGCSE ေအာင္ျမင္ျပီးေသာ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ဘြဲ႔ဒီဂရီတန္းႏွင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘြဲ႔ရျပီးသူမ်ားအတြက္ မာစတာတန္းေတြ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ အမ်ားဆံုး သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားသည္႔ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ- Management, Computer Secience, International Relations (IR), Media Communations, Psychology, Business Administration, Human Resource Management, Advertising and Marking Communications, Animation, Information Technology, တို႔ျဖစ္ပါသည္။ Single Major အျပင္ Double Major ကိုပါ ပူးတြဲသင္ယူလို႔ရျပီး (၂၀၁၅)မွာ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားတဲ႔ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု Double Major ယူတာမ်ားပါတယ္။
 
၇။ MSI ရဲ ႔ ေဆာင္ပုဒ္ေလးကို ေျပာျပေပးပါဦးအစ္မ။
 MSI ၏ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည္႔ “Knowledge, Career, Family “ ဆိုသည္႔အတိုင္း  မိဘ/ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို မိသားစုသဖြယ္ ေစတနာမွန္ကန္စြာျဖင္႔ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာရပ္မ်ားကို မိမိတို႔သိသမွ် ဗဟုသုတမ်ားျဖင္႔  ၇ွာေဖြလမ္းေၾကာင္းတည္႔မတ္ေပး၍ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း
 
၈။ MSI အေနနဲ႔ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားရဲ႕ အခက္အခဲ ျပႆနာေပၚေပါက္လာပါကဘယ္လို၀န္ေဆာင္ မႈမ်ဳိး ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသလဲခင္ဗ်ာ။
ေက်ာင္းမတက္ခင္ မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ေစရန္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေပးႏိုင္ျခင္း၊ ေက်ာင္းတက္ေနေသာကာလအတြင္း ထပ္မံလိုအပ္သည္႔အရာမ်ားကို အခမဲ႔၀န္ေဆာင္မႈဆက္လက္ေပးႏို္င္ျခင္း၊ယခုအခါ ျမန္မာႏိိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံတကာပညာေရး နယ္ပယ္တြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပီး ၀န္ေဆာင္မႈအပိုင္း (Quality) အရည္အေသြးပိုင္း၊ Facilities ပိုင္းမ်ားတြင္စိတ္ေက်နပ္မႈ အျပည္႔အ၀ မရရွိသည္႔ မိဘမ်ားႏွင္႔ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားတို႕၏ Feedback မ်ားကို MSI သို႕ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းလာေသာ ေက်ာင္းသား/သူ မိဘမ်ားမွတဆင္႔ ျပန္လည္ၾကားသိေနရျပီး ၄င္းေက်ာင္းသား/သူ မ်ားၾကံဳေတြ႔ ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို လည္း MSI မွတက္ႏိုင္သမွ်ကူညီေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။ ထူးခ်ႊန္ေက်ာင္း သား/သူမ်ားအတြက္လည္း ရသင္႔သည္႔ ပညာသင္ဆုမ်ားကို လည္း MSI မွ ေလွ်ာက္ထားေပးေနပါတယ္။
 
၉။ တကယ္လို႔ ႏိုင္ငံျခားမသြားခ်င္တဲ့သူေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ MSI မွာတက္ေရာက္ၿပီး ဘြဲ႕ရႏိုင္ပါသလား။
MSI ႏိုင္ငံျခားပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသား/သူေတြအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိမည္႔အေနအထား ၊ သတ္မွတ္ထားသည္႕ စံခ်ိန္စံညႊန္း အရည္အေသြးျပည္႔မီသည္႔ သင္တန္းေက်ာငး္မ်ိဳး ဖြင္႔လွစ္ရန္ အနာဂါတ္တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါသည္။
 
၁၀။ အစ္မအေနနဲ႔ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခ်င္တယ္မ်ားရွိရင္ ေျပာျပေပးပါဦး။
 
(၂၀၁၆) ခုနစ္အတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ားကိုအဓိကေလွ်ာက္ထားေပးေနတာေၾကာင္႔ျမန္မာႏိုင္ငံ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွာရွိတဲ႔ (၁၀)တန္း ၊ IGCSE ၊ ဘြဲ႔ရ ေအာင္ျမင္ျပီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး MSI သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ MSI  ၏    Website – “ www.msieducation.com  “ သို႕ ၀င္ေရာက္ေလ႔လာႏိုင္ပါတယ္။
MSIFacebook Home Page– “MyanmarSearchInternational”ကိုလည္း Like လုပ္ျခင္းျဖင္႔ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ Update News ၀င္ေရာက္ေလ႔လာႏိုင္ပါတယ္။
MSI Email Address –“myanmarsearchinternational@gmail.com “ သို႔လည္း အၾကံျပဳစာမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ပါတယ္။
MSI ( Myanmar Search International) Office Address - အမွတ္(၂၃၄)၊ ဒုတိယထပ္(ညာ)၊ ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္)၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၂၅၀၁၈၀၉၈၈၊ ၀၉-၄၂၀၀၃၇၆၁၆၊ ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ သုိ႔  ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
 
 
 

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.