20747050_1823611821232885_437637015_o.jpg

Thant Aung Win Interview

ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္တဲ့ႏိုင္ငံကို HR ဖံြျဖိဳးတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တက္ထားတဲ့ ပညာနဲ႔အက်ိဳးျပဳမယ္လို႔ ေျဖၾကားခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ Webster University (Thailand Campus) မွ ပညာသင္ဆုေထာက္ပံ့ေၾကး (၄၀%) ရ ေမာင္သန္႔ေအာင္၀င္း အင္တာဗ်ဴး။

 
၁။ အမည္၊အသက္၊ေနရပ္လိပ္စာ၊မိဘအလုပ္အကိုင္။
    သန္႔ေအာင္၀င္း။အသက္ (၁၈) ႏွစ္၊ အမွတ္ (၁၄/၁)ျမဥၨူဴလမ္း၊ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္မွာေနထိုင္ပါတယ္။ မိဘအလုပ္အကိုင္ကေတာ့ (၃၃) လမ္းမွာ Beautyland Hotel II ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနာက္ဆံုးျပီးဆံုးခဲ့တဲ့ပညာအရည္အခ်င္း။
    တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။

၃။ ယခုတက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ ေက်ာင္းအမည္ နဲ႔ ဘာသာရပ္။
    Webster University (Thailand Campus) မွာ Business Management HR အထူးျပဳဘာသာရပ္ကိုသင္ယူ ေနပါတယ္။

၄။ Webster အေမရိကန္တကၠသိုလ္ (Thailand Campus) ရဲ႔ BA in Management အထူးျပဳ Human Resource ဘာသာရပ္ကိုေရြးခ်ယ္ရတဲ့အေၾကာင္းအရင္း။
    လူေတြနဲ႔ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျပီး အမ်ားသေဘာတူလက္ခံတဲ့ အလုပ္တစ္ခုလုပ္ခ်င္တယ္။လူေတြမွာရွိတဲ့ မတူညီတဲ့ ပံုစံေတြ၊ အရည္အခ်င္းေတြ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကို အသံုးခ်ျပီး က္ိုယ္လုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုကို HR Team Work နဲ႔ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ျပီး ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ေအာင္သြားခ်င္တယ္။ လူတစ္ေယာက္ နဲ႔တစ္ေယာက္ မတူညီတဲ့ အရည္အသြးေတြ၊ တက္ကၽြမ္းမႈေတြကို အက်ိဳးရွိေအာင္အသံုး ခ်ခ်င္တယ္။ အေမရိကန္ ပညာေရးက Liberal Arts ျဖစ္တဲ့အတြက္ စိတ္၀င္စားလို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါ။

၅။ Webster University (Thailand Campus) ကိုေက်ာင္းတက္ဖို႔ေရြးခ်ယ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း။
    Webster Campus က မတူညီတဲ့ ကမၻာ့ ပတ္၀န္းက်င္ ႏိုင္ငံေတြမွာရွိတဲ့အတြက္ သြားေရာက္ပညာသင္လို႔ရတဲ့ အခြင့္အလမ္းမ်ားတယ္။ Main Campus ျဖစ္တဲ့ USA အျပင္ Thailand Campus အပါအ၀င္ UK, Switzerland, Austria, The Netherland, China, Greece, Ghana ႏိုင္ငံတို႔မွာ Study Abroad Program (သို႔) Transfer Program တို႔ျဖင့္သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္သည္။ Study Abroad Program ကိုယူမယ္ဆိုရင္ အခုတက္ေနတဲ့ Thailand Campus ကသြားမယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ အသြား/အျပန္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ဖိုးကို ေက်ာင္းက “အခမဲ့” စီစဥ္ေပးတယ္။ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ မူရင္းေက်ာင္းလခနဲ႔ One Semester (သို႔) One Year ကိုသြားတက္လို႔ရတယ္။ Transfer Program ကိုယူမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္သြားတက္မယ့္ႏိုင္ငံရဲ႔ ေက်ာင္းလခနဲ႔တက္ရမွာပါ။ကၽြန္ေတာ့ လိုမ်ိဳးႏိုင္ငံျခားမွာ ကိုယ္ပိုင္ အနာဂတ္ကိုစတင္ခ်င္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ Thailand Campus ကအေကာင္း ဆံုးေနရာမွာရွိျပီးအဆင္ေျပတယ္္။ကၽြန္ေတာ့မိဘေတြလည္း စာေမးပြဲေျဖတဲ့အခ်ိန္တိုင္း လာေနေပးလိုရတယ္။ Master တန္းတက္ရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံၾကီးေတြကိုသြားမွာပါ။ မိဘေတြက ခ်က္ခ်င္းလိုက္ဖို႔ အဆင္မေျပေတာ့ မိဘေတြနဲ႔ ေ၀းသြားတယ္။

၆။ ပညာသင္ဆုရရွိခဲ့ပံု၊ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပံု၊ (MSI) နဲ႔ စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပံုမွစေက်ာင္းတက္ေရာက္ျဖစ္ခဲ့ပံု။
    Myanmar Search International (MSI) ကေန အေမရိကန္ ပညာသင္ဆုေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္း သိျပီးပညာသင္ ဆုေလ်ွာက္ခဲ့တယ္။ကၽြန္ေတာ္ IELTS ရမွတ္ေကာင္းေပမယ့္ (၁၀)တန္းအမွတ္ သိပ္မမ်ားေတာ့ ပညာသင္ဆု ေထာက္ပံ့ေၾကး (၄၀%) ရခဲ့တယ္။ MSI ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ Agency ကို “Internet Journal” ေၾကာ္ျငာက ေနေတြ႔ျပီး အေမရိကန္ ပညာသင္ဆုႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးအေၾကာင္းသိခဲ့တယ္။ MSI ကေက်ာင္းသားေတြကိ္ု အဆင္ေျပ ေအာင္ႏိုင္ငံျခားမွာရွိတဲ့ တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ ပညာသင္ဆုႏွင့္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးေနတဲ့ ေက်ာင္းေတြရဲ႕ အေၾကာင္းေတြ၊ ပညာသင္ဆုမပါဘဲ အေရွ႔ေတာင္အာရွမွာတက္ရံုနဲ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံၾကီးေတြ ကေပးအပ္မည့္ ဘြဲ႕ဒီဂရီ လက္မွတ္ေတြ ရႏိုင္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းေတြကို ေသခ်ာ အၾကံဥာဏ္ေပးျပီး ကမ္းလွမ္း တယ္။ မိဘေတြက စိတ္၀င္စားျပီး MSI ကိုဆက္သြယ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္အခု Webster University (Thailand Campus) မွာ ဒုတိယႏွစ္ HR အထူးျပဳ စီးပြားေရးကိုသင္ၾကားေနတယ္။

၇။ အေမရိကန္ပညာေရးစနစ္လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္သင္ယူရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း။
    ႏိုင္ငံျခားပညာေရးလမ္းေၾကာင္းက ကြဲျပားတယ္။ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အေမရိကန္ပညာေရးကိုစိတ္၀င္စားတယ္။ တျခားပညာေရးထက္ အေမရိကန္ပညာေရးက ပိုလြတ္လပ္တယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သင္ၾကားရတာကို အဓိကထားတယ္။ ေက်ာင္းသာေတြက သူတို႔ တကယ္စိတ္၀င္စားတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကို ဘယ္လိုသင္ရမလဲ၊ သူတို႔ရဲ႕ ပံုးကြယ္ေနတဲ့ စြမ္းရည္ေတြကို ရွာေဖြႏို္င္တယ္။

၈။ ပညာသင္ဆုေထာက္ပံ့ေၾကး (၄၀%) က ဘြဲ႔ရျပီးတဲ့အထိ (၄) ႏွစ္စာ အျပီးအစီးအတြက္ေပး တာလား။ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ ပညာသင္ဆုရ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ လိုက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းခ်က္ ေတြရွိလား။
    Webster University (Thailand Campus) ကပညာသင္ဆုေတြ ေထာက္ပံ့ေၾကးေတြေပးကတည္းက ေက်ာင္းသူ/သားေတြ ရဲ႕ႏွစ္အလိုက္ ပညာေရးရမွတ္ေပၚမူတည္ျပီး ဘြဲ႔ရျပီးတဲ့အထိ (၄)ႏွစ္စာလံုးအတြက္ ေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္ (Thailand Campus) မွာပဲ အက်ံဳး၀င္တယ္။ပညာသင္ဆုေထာက္ပံ့ေၾကးေတြက ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ IELTS ရမွတ္ေတြနဲ႔ (၁၀)တန္း ရမွတ္ေပၚမူတည္ျပီးကြဲျပားတယ္။

၉။ ဘြဲ႔ရတဲ့အထိ Thailand Campus မွာပဲတက္မွာလား။အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ Main Campus ကိုေျပာင္းျပီး ပညာသင္ဖို႔အစီအစဥ္ရွိလား။
    Saint Louis, Missouri Webster Campus ကို ကၽြန္ေတာ္တတိယႏွစ္ေရာက္ရင္ ေျပာင္းမယ္။Study Abroad Program (သို႔) Transfer Program ကိုယူမယ္။ Program (2) ခု အခြင့္အေရးကိုယူျပီးေတာ့ မတူညီတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ ပညာသင္မယ္။ကၽြန္ေတာ္ဆံုျဖတ္ခ်က္ကေတာ့ ေသခ်ာမခ်ရေသးဘူး။ ေသခ်ာတာကေတာ့ Webster မွာ တက္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံ (၃) ႏိုင္ငံမွာ ပညာသင္ဖို႔ အခြင့္အေရးရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္အဲဒီအခြင့္အေရး (၃)ခုလံုး ကိုယူမယ္။အေမရိကန္ Campus ကိုေျပာင္းမယ္ဆိုရင္ အဲဒီ Campus ရဲ႕ ေက်ာင္းလခ အျပည့္ေပးရတယ္။

၁၀။ ထိုင္းႏိုင္ငံ Webster University က စီစဥ္ေပးတဲ့ Internship (အလုပ္သင္) Program အေၾကာင္းနဲ႔ အေထာက္ အကူျပဳပံု၊အလုပ္သင္ကာလ လုပ္ခြင့္ၾကာခ်ိန္၊ ခံစားခြင့္ ရွိ/မရွိ ၊ ဘယလိုအလုပ္ေတြမွာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရလဲ။
    ေက်ာင္းသားေတြအတန္းမတက္ခ်င္ဘူဆိုရင္ Summer မွာ Internship (အလုပ္သင္) လုပ္လို႔ရတယ္။Summer Semester ေရာက္တိုင္း Bangkok မွာ Job Fair ေတြစီစဥ္ေပးတယ္။Cha-Am Campus မွာလည္းလုပ္ေပးတယ္။ Internship (အလုပ္သင္) လုပ္တဲ့အတြက္ေက်ာင္းသားေတြက အျပင္ဗဟုသုတ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အၾကံဳ ေတြရတယ္။ဘြဲ႔ရျပီးအလုပ္ေလွ်ာက္တဲ့အခါ အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳရွိျပီးသားသူေတြက အခြင့္အေရးသာတယ္။ Summer Semester တစ္ခုလံုးလုပ္လိုရတယ္။ Credit က (6) Credits ရတယ္။ Internship (အလုပ္သင္) မလုပ္ဘဲ စာသင္မယ္ဆိုရင္ (9) Credits ရတယ္။ Bangkok မွာလုပ္လည္းရတယ္။Cha-Am မွာလုပ္လည္းရတယ္။ Cha-Am Campus မွာ Job Fair လုပ္ရင္အမ်ားစုက Hotel ေတြမ်ားတယ္။ဥပမာ - Anadra, Hilton, Chiva-som တို႔လို Hotel ေတြ Bangkok မွာကေတာ့ Microsoft, NGO, Food Pander တို႔လို Company ၾကီးေတြမွာအလုပ္ လုပ္လို႔ရတယ္။အျခားကုမၸဏီေတြအျပင္ Bangkok Shangri-La တို႔ပါတယ္။

၁၁။ ေက်ာင္းျပီးတဲ့အခါ ဘယ္လိုစဥ္းစားထားလဲ။
    ထိုင္းမွာ Internship (အလုပ္သင္) ဆင္းရင္းနဲ႔ ကိုယ့္အတြက္ အခြင့္အေရးရရင္ ေက်ာင္းျပီးရင္ေတာ့  အလုပ္လုပ္ၾကည့္ခ်င္တယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလုပ္အကိုင္ေတြက ေပါေနေတာ့ ေက်ာင္းျပီးမွပဲ ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားၾကည့္မယ္။

၁၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဘယ္လိုအၾကိဳးျပဳမလဲ။
      ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္တဲ့ႏိုင္ငံကို HR ဖံြျဖိဳးတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တက္ထားတဲ့ ပညာနဲ႔အက်ိဳးျပဳမယ္။
၁၃။ ျပည္ပမွာေက်ာင္းသြားတက္မယ့္ေက်ာင္းသူ/သားေတြအေနနဲ႔ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ား။
      အဂၤလိပ္ဘာသာစကားက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မိခင္ဘာသာစကားမဟုတ္တဲ့အတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား  ကိုျပင္ဆင္ရမယ္။ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ အေတာအတြင္း ကိုယ့္လုပ္ရပ္ကို ကိုယ္တာ၀န္ယူမႈရွိျပီး ဘယ္အရာမဆို လက္ခံႏိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားရမယ္။မတူညီတဲ့ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ Case ေတြကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ရမယ္။
  
 
 
 
   
 

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.