photo-2.jpg

Aung Pyae Interview

သင္ယူထားတဲ့ပညာရပ္ေပၚမွာ Professional တက္သိနားလည္တဲ့  ပညာရွင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္ဆိုတဲ့ (၂၀%) ပညာသင္ဆုရ MSI ေက်ာင္းသားေမာင္ေအာင္ျပည့္ ၏ အင္တာဗ်ဴး။
၁။ အမည္၊ အသက္၊ ေနရပ္လိပ္စာ။
  • အမည္ - ေအာင္ျပည့္
  • အသက္ - ၂၁ ႏွစ္
  • ေနရပ္လိပ္စာ - အမွတ္ (၅၉/က)၊ လမ္း (၄၀)၊ ၈၀-၈၁ ၾကား၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလး။ မိဘအမည္ႏွင့္အလုပ္အကိုင္ - ဦးေဇာ္မင္း (Division Manager – United Paints Group Co.Ltd) + ေဒၚ၀ါ၀ါစိုး (လက္ေထာက္ကထိက၊ မႏၱေလးပညာေရးေကာလိပ္) 
၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေနာက္ဆံုးၿပီးဆံုးခဲ့တဲ့  ပညာအရည္အခ်င္းနဲ႔  တက္ေရာက္သင္ယူေနသည့္ေက်ာင္းနဲ႔  ဘာသာရပ္။
  • ေနာက္ဆံုးၿပီးခဲ့ေသာေက်ာင္း - MCC Institute (Mandalay Campus)
  • ပညာအရည္အခ်င္း - B.Sc (Hons) Business Information Technology (University of Greenwich - UK)
  • တက္ေရာက္ေနသည့္ေက်ာင္း - Asia Pacific University of Technology and Innovation ဘာသာရပ္ - M.Sc in Data Science and Business Analyst
၃။ Data Science and Business Analytics ဘာသာရပ္ကိုတက္ဖို႔  ေရြးခ်ယ္ျဖစ္ခဲ့ပံု။
    Data Science ပညာရပ္ဟာယေန႔မွာအေရးပါတဲ့  ေနရာတစ္ခုကေနပါ၀င္လာတယ္။  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လည္းပညာရွင္ေတြရွားေသးတာေၾကာင့္  ဒီဘာသာရပ္ကိုေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ျဖစ္ခဲ့တာပါ။  ဒီပညာ ရပ္နဲ႔ဘြဲ႕ရေက်ာင္းၿပီး အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့သူေတြကနည္းေသးတဲ့အတြက္  အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း အားသာခ်က္ရွိမွာပါ။

၄။ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့  ႏိုင္ငံတကာပညာေရးလမ္းေၾကာင္းကို  ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း။
     မေလးရွားႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတကာပုဂၢလိကပညာေရးစနစ္က  အျခားပညာေရးေကာင္းမြန္တဲ့ ႏိုင္ငံ မ်ားနည္းတူရွိၿပီးေက်ာင္းစရိတ္၊ ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္က ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ကုန္က်စရိတ္နဲ႔သိပ္မကြာ လို႔သက္သာတယ္။  ေနထိုင္သြားလာရတဲ့  ပတ္၀န္းက်င္ကလည္းေကာင္းတယ္။  မေလးရွားကပညာ ေရးစနစ္တင္ေကာင္းတာမဟုတ္ဘူး။  ေက်ာင္းကေပးထားတဲ့ facility ကလည္းေတာ္ေတာ္ျပည့္စံု တယ္။  ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္မွာ  ေက်ာင္းတက္ရတယ္ဆိုတဲ့ feeling ကိုအျပည့္အ၀ရတယ္။

၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဖြင့္ထားတဲ့   ပုဂၢလိကေက်ာင္း University of Greenwich (UK) မွဘြဲ႕ယူၿပီး Master တန္းထပ္တက္ဖိုု႔ဘာေၾကာင့္လုိအပ္တာလဲ။
     တိုးတက္လာတဲ့ေခတ္စနစ္နဲ႔  အၿမဲတမ္းေျပာင္းလဲေနတဲ့  နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္ေတြကိုလိုခ်င္တာ ရယ္၊ လိုအပ္တာေတြေၾကာင့္  Master တန္းကို A.P.U တကၠသိုလ္မွာထပ္တက္ခဲ့တာပါ။

၆။ MSI ကေလွ်ာက္ထားေပးခဲ့တဲ့အတြက္  ပညာသင္ဆုရာခိုင္ႏႈန္း  ဘယ္ေလာက္ရခဲ့လဲ။ ေက်ာင္းလခ ဘယ္ေလာက္ကုန္က်လဲ။
     B.Sc (Hons) Business IT Program ကေန First Class ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ပညာသင္ဆုကေတာ့ ေက်ာင္းလခ (၂၀%) ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ပံုမွန္ေက်ာင္းလခက ျမန္မာက်ပ္သိန္း  (၁၆၇) သိန္းေက်ာ္ ၀န္းက်င္ကုန္က်ပါတယ္။ MSI က Scholarship ေလွ်ာက္ေပးေတာ့ျမန္မာက်ပ္သိန္း (၂၅) သိန္းေက်ာ္ ပညာသင္ဆုရခဲ့တယ္။ တကယ္ကုန္က်တဲ့ေက်ာင္းလခက ျမန္မာက်ပ္သိန္း (၁၄၁) သိန္းေက်ာ္ပဲကုန္ က်တယ္။ Kuala Lumpur မွာကေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္၊ အေဆာင္ခ၊ အျပင္သြားတာအားလံုး အပါအ၀င္ဆိုတစ္လကို $(500) သိန္း၀န္းက်င္ကုန္က်ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေက်ာင္းအေဆာင္မွာေန တာပါ။ 

၇။ A.P.U ေက်ာင္းရဲ႕ MSc Data Science and Business Analytics Program မွာဘာေတြသင္ၾကားရ လဲ။ အတက္ႏိုင္ဆံုးေသခ်ာရွင္းျပေပးပါ။
     Master Foundation အရင္တက္ရပါမယ္။ Master Foundation ကတစ္လၾကာပါတယ္။ အတန္း သစ္ဖြင့္တဲ့ Master ေက်ာင္းသားေတြ အကုန္လံုးစုၿပီးသင္ရတာပါ။ တစ္လျပည့္ေတာ့မွကိုယ့္အတန္းနဲ႔ ကုိယ္ခြဲထြက္ပါတယ္။ Foundation မွာ Assignment, Project ေတြဘယ္လိုစည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔ေရးရ မယ္၊ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ေရးရမယ္စတာေတြကို သင္ၾကားေပးပါတယ္။ English for Academic Purposes လည္းထပ္ျဖည့္သင္ၾကားေပးပါတယ္။ Foundation ၿပီးရင္ေတာ့ Main Courses ေတြကိုစ သင္ရပါတယ္။

၈။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Junior System နဲ႔ Internship (အလုပ္သင္) လုပ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း။
 ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလုပ္ခဲ့တဲ့အလုပ္သင္က အရမ္းႀကီးေတာ့သက္ေရာက္မႈမရွိဘူး။ JAS က School   Internship Program တစ္ခုျဖစ္ၿပီး  လုပ္ရတဲ့အခ်ိန္ကလည္းနည္းတယ္။  သင္ရမယ့္  Module အခ်ိဳ႕ မွာေတာ့ေလ့လာရတဲ့အပိုင္းမွာ   အေထာက္အကူေတာ့အနည္းငယ္ျဖစ္ပါတယ္။

၉။ MSI နဲ႔ေက်ာင္းေလွ်ာက္ျဖစ္ပံု။  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ပညာေရး Agency ေတြကိုဘယ္လို အႀကံျပဳခ်င္လဲ။
     ျမန္မာႏိုင္ငံကလူသိမ်ားတဲ့  ႏိုင္ငံတကာပညာ ေရး၀န္ေဆာင္မႈေတြထဲမွာ MSI ပါ၀င္ေနေတာ့ MSI ရဲ႕ ပညာေရးျပပြဲကိုသြားၿပီး  ေမးျမန္းစံုစမ္းခဲ့တယ္။  ေက်ာင္းေတြလည္းစံုတယ္။ တျခားပညာေရးျပပြဲေတြ ထက္ကုန္က်စရတ္သက္သာၿပီး quality ျမင့္တဲ့ေက်ာင္းေတြ အမ်ားႀကီးပါတယ္။ ပညာေရးျပပြဲေတြ မၾကာခဏက်င္းပတာလည္းေကာင္းပါတယ္။ တျခား Agency ေတြထက္ပိုမိုလုပ္ ေဆာင္ေပးတာေတြ႕ ရပါတယ္။  ျပပြဲေတြမွာေက်ာင္းေတြလည္း  စံုတာေတြ႕ရပါတယ္။  ဒါေပမယ့္တစ္ခု သတိထားမိတာက Diploma နဲ႔ Bachelor တန္းေတြပဲမ်ားတာေတြ႕ရပါတယ္။  ျဖစ္ႏိုင္ရင္ Postgraduate အတန္းေတြ ကိုလည္းပိုမိုထပ္မံျဖည့္သြင္း ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး Engineering နဲ႔ Business ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းေတြတင္မကဘဲ  အျခားပညာရပ္ဆုိင္ရာေက်ာင္းေတြနဲ႔လည္း  ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ထားသင့္တယ္ လို႔ထင္ပါတယ္။ သိခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို  စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ေသခ်ာအေသးစိတ္  ရွင္းျပေတာ့ MSI ကေနေက်ာင္းေလွ်ာက္ဖို႔ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္။
     ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္ေတြကို ေက်ာင္းေလွ်ာက္မယ့္  ေက်ာင္းသူ/သားေတြအတြက္ MSI လိုပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ  လိုအပ္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။  ေက်ာင္း၀င္ခြင့္နဲ႔  လုပ္ရတဲ့အဆင့္ေတြက   တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု မတူဘူး။ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ေလ့လာတာထက္ MSI လိုမ်ိဳး  ကိုယ္နဲ႔အတူပူးေပါင္းၿပီးတစ္မ်ိဳး၊  ေရွ႕က ေနတစ္မ်ိဳးဦးေဆာင္ၿပီးလုပ္ေပးတဲ့အတြက္  ကၽြန္ေတာ့အတြက္ကေတာ့ ပညာေရး၀န္ေဆာက္မႈကေန ေက်ာင္းေလွ်ာက္တာ  ပိုအဆင္ေျပမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။
 
၁၀။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းနဲ႔  ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း  ဘယ္လိုေတြကြာျခားခ်က္ရွိလဲ။
       ကၽြန္ေတာ္အခုသင္ယူေနတဲ့ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ေတြကျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕  ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ေတြမွာတြင္ က်ယ္တာေတြ႕ရပါတယ္။  ႏိုင္ငံတကာမွာလည္းဒီလိုမ်ိဳး  အလားတူအခြင့္အလမ္းေတြ  ရွိမယ္လိုု႔ထင္ ပါတယ္။ ဖြြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ပိုၿပီး တြင္က်ယ္ပါလိမ့္မယ္။ အဲ့အတြက္အလုပ္အကိုင္အခြင္အလမ္း ေတြကေတာ့  အေႏွးနဲ႔အျမန္  ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာလည္း  လိုအပ္လာမွာပါ။
 
၁၁။ ျပည္ပမွာေက်ာင္းသြားတက္ခ်င္တဲ့  ေက်ာင္းသူ/သားေတြကိုပညာေရးနဲ႔ပက္သက္ၿပီး  ဘယ္လိုေတြ အႀကံျပဳခ်င္လဲ။ (ေက်ာင္းလခ၊ေက်ာင္း၊ဘာသာရပ္၊ပတ္၀န္းက်င္၊Agency) ေရြးခ်ယ္ပံု။
            ႏိုင္ငံျခားမွာေက်ာင္းတက္ခ်င္တဲ့ သူေတြအတြက္  အႀကံျပဳခ်င္တာက ကိုယ္ဘာလုပ္ခ်င္လဲဆိုတာကို အဓိကထားစဥ္းစားသင့္ၿပီး  ကိုယ္စိတ္၀င္စားတဲ့ပညာရပ္ကို  ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ဖို႔အႀကံျပဳခ်င္ပါ တယ္။  မိမိကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ဖို႔ခက္ခဲေနရင္  MSI Overseas Education နဲ႔ ေသခ်ာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ပါ။ MSI ကလည္းပညာေရးအတိုင္ပင္ခံနယ္ပယ္မွာ (၁၂) ႏွစ္အေတြ႕အႀကံဳရွိထားၿပီး  တကယ့္ကိုစိတ္ ရင္းနဲ႔အႀကံျပဳေဆြးေႏြးေပးေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အေထာက္အကူအမ်ားႀကီးရွိလိမ့္မယ္ထင္ပါ တယ္။
           ႏိုင္ငံနဲ႔ေက်ာင္းကိုေရြးခ်ယ္ရာမွာ  မိမိတက္ေရာက္သင္ၾကားမယ့္  ပညာရပ္ကုိဦးစားေပးမလား? ႏိုင္ငံ ကိုပဲဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မလားဆိုၿပီး  ခြဲျခားစရာ (၂) မ်ိဳးျဖစ္လာပါတယ္။  ပညာကိုဦးစားေပးမယ္ဆိုရင္  ေတာ့ပညာရပ္ရွိရာႏိုင္ငံကိုပဲ  ေရြးခ်ယ္ဖို႔တိုက္တြန္းပါတယ္။  ႏိုင္ငံႀကီးကိုသြားၿပီးပညာသင္  မွရတာ  မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ရဲ႕အိမ္နီးနားခ်င္း ႏိုင္ငံေတြကိုလည္း   ထည့္သြင္းစဥ္းစား  ေလ့လာသင့္ပါတယ္။ ကိုယ့္နဲ႔ေနပံုထိုင္ပံု၊ ရာသီဥတု၊ Culture အရမ္းကြဲျပားလို႔ တျခားသင့္ေတာ္တဲ့ႏိုင္ငံကို ေရြးမယ္ဆိုရင္ လည္းေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေပမယ့္  ပညာရပ္ပိုင္းမွာေတာ့  အနည္းငယ္ကြဲျပားမႈေတြ   ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
           ေက်ာင္းလခကေတာ့မိမိတက္မယ့္ Program အလိုက္ကြာျခားမႈေတြ  ရွိမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။  မိမိနဲ႔ သင့္ေတာ္မယ့္ဟာကို  ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ဖို႔  အႀကံျပဳပါတယ္။  ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းတက္မယ့္သူေတြ အတြက္အဂၤလိပ္စာဘာသာစကားအျပင္  အျခားဘာသာစကားတစ္ခုခုလည္း  တက္ကၽြမ္းေအာင္သင္ ဖို႔အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္။
            Agency ကေတာ့ကိုယ္တက္မယ့္ေက်ာင္းနဲ႔ Agency နဲ႔အဆက္အသြယ္ေကာင္းေကာင္းရွိမရွိ။  ေရြး ခ်ယ္ၿပီးလုပ္ေဆာင္သင့္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ MSI ကေတာ့ကိုယ္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ေက်ာင္းမဟုတ္ လည္းတျခား ေက်ာင္းသူ/သားေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ စိတ္ႀကိဳက္ေက်ာင္းေတြရွိတယ္ဆိုရင္လည္း MSI ကေတာ့အတတ္ႏိုင္ဆံုးခ်ိတ္ဆက္ၿပီး  ေက်ာင္းသားေတြအတြက္  လိုေလေသးမရွိေအာင္လုပ္ေပးေန တဲ့အတြက္ MSI နဲ႔လည္းတိုင္ပင္လို႔ရပါတယ္။
 
၁၃။ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္။
            သင္ယူထားတဲ့ပညာရပ္ေပၚမွာ Professional တက္သိနားလည္တဲ့  ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္ပါ တယ္။   
 
 
        MSI ရဲ႕၀န္ေဆာင္မႈအေပၚမွာ  ေက်နပ္အားရမႈရွိ/မရွိ။ 
 ေက်နပ္မႈရွိပါတယ္။  ဒါေပမယ့္အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ  လိုအပ္ခ်က္ေလးေတြရွိပါတယ္။ ေက်ာင္းေလွ်ာက္  တဲ့အခါ Admission requirements ကိုအတက္ႏိုင္ဆံုး အေသးစိတ္ျပဳလုပ္ေပးထားသင့္တယ္လို႔ထင္ ပါတယ္။ က်န္တဲ့အခ်က္ေတြကေတာ့  အားလံုးအဆင္ေျပပါတယ္။
 
          
 
     

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.